Ο/Η Θανών/ούσα: Πρακτικίδης Διονύσιος Χ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρακτικίδης Διονύσιος Χ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαράλαμπος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΠαροξυσμός επιληψίας
Ημ/νία Θανάτου1895 12 03 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥποδηματοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως602
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠρακτικίδης Αντώνιος Χ.
Ηλικία Δηλούντος16
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΑδελφός