Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβαλάς Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβαλάς Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜατθαίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Χάλαρη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔιάρροια;
Ημ/νία Θανάτου1876 05 27 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως267
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβαλάς Ματθαίος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ