Ο/Η Θανών/ούσα: Κουκουλές Ιωάννης Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουκουλές Ιωάννης Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΕγκεφαλική αποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1895 11 22 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 11 23
Πατρίδα ΘανόντοςΛακωνία
Επάγγελμα ΘανόντοςΠλακουντοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως589
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)