Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγερέτος Μάρκος Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγερέτος Μάρκος Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΕμφύσημα πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 11 23 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 11 23
Πατρίδα ΘανόντοςΚαλάμαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεσίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως588
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερίδης Τηλέμαχος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)