Ο/Η Θανών/ούσα: Στράτου Ειρήνη Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτράτου Ειρήνη Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠάτρα Παπά
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 11 16 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 11 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως577
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπάς Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠάππος