Ο/Η Θανών/ούσα: Αθηναίου Χριστίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθηναίου Χριστίνη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος34
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1895 11 10 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 11 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως567
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑθηναίου Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΑθήνα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΣύζυγος