Ο/Η Θανών/ούσα: Καφάπουλος Δημήτριος Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαφάπουλος Δημήτριος Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 11 06 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 11 06
Πατρίδα ΘανόντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως562
ΠαρατηρήσειςΒλ.561/95

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓκούμας Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)