Ο/Η Θανών/ούσα: Κουμπενά Αντωαννέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουμπενά Αντωαννέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Κωνσταντίνου
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 11 05 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 11 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως560
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσσάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)