Ο/Η Θανών/ούσα: Γερμάνη Μπάμπελ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓερμάνη Μπάμπελ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑλέξανδρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕρριέτα Καμελιέρη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1895 10 30 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 10 30
Πατρίδα ΘανόντοςΑγγλία
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως556
ΠαρατηρήσειςΒλ.555/95 Γεν. στην Αγγλία.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡαουζαίος Παύλος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)