Ο/Η Θανών/ούσα: Καντρή Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαντρή Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦθίσις πνευμ.
Ημ/νία Θανάτου1876 12 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 08
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως618
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜατασούμης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΓαμβρός