Ο/Η Θανών/ούσα: Λεβαντής Παναγιώτης Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεβαντής Παναγιώτης Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑσπασία
Ηλικία Θανόντος19
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 10 23 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 10 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα ΘανόντοςΚρεοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως547
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣπανουδάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος