Ο/Η Θανών/ούσα: Τζάπαλα Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζάπαλα Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧρυσούλα
Ηλικία Θανόντος13
ΑσθένειαΠάθησις πνευμόνων;
Ημ/νία Θανάτου1876 12 07 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως617
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανδράς Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος75
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΠάππος