Ο/Η Θανών/ούσα: Σαργολόγος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαργολόγος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1895 10 21 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 10 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως544
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος83
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)