Ο/Η Θανών/ούσα: Κρυστάλη Αθηνά Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚρυστάλη Αθηνά Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος Κρυστάλης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Παϊδα [Παγίδα]
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 12 06 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 07
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως616
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρυσάκης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΓαμβρός