Ο/Η Θανών/ούσα: Βεριβάκη Αναστασία Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒεριβάκη Αναστασία Μ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1895 10 18 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 10 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως534
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙσιδώρου Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
ΣυγγένειαΓείτων*