Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρία \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρία \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1895 10 14 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 10 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως527
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος83
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)