Ο/Η Θανών/ούσα: Μαμάς [Μαμάης;] Ανδρέας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαμάς [Μαμάης;] Ανδρέας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜανώλης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΠεριτονίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 12 06 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως615
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔανέζης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΦίλος