Ο/Η Θανών/ούσα: Τζερλέντης Ευστράτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζερλέντης Ευστράτιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΚαρκίνος
Ημ/νία Θανάτου1876 12 05 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 06
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως614
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑργυρίου Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος