Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπάς Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπάς Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΤριανταφυλλιά Κλαράκη
Ηλικία Θανόντος05 ημ
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1895 10 07 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 10 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως515
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαμπάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ