Ο/Η Θανών/ούσα: Μανέτας Αναστάσιος Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜανέτας Αναστάσιος Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοφύλακτη Μαλατέστα
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1895 09 21 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 09 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως504
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλατέστας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΘείος