Ο/Η Θανών/ούσα: Μανέτας Νικόλαος Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜανέτας Νικόλαος Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοφύλακτη Μαλατέστα
Ηλικία Θανόντος07
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 09 18 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 09 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως503
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλατέστας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΘείος