Ο/Η Θανών/ούσα: Σακέλη Μαρίνα Ανδρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣακέλη Μαρίνα Ανδρ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 09 13 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 09 13
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως497
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)