Ο/Η Θανών/ούσα: Πολυμενάκου Σταμάτα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολυμενάκου Σταμάτα Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒασιλική
Ηλικία Θανόντος08 μην
ΑσθένειαΝόσημα οξύ
Ημ/νία Θανάτου1876 05 25 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως266
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡαϊσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΣυγγενής