Ο/Η Θανών/ούσα: Λεβεντέλη Ελένη Ηλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεβεντέλη Ελένη Ηλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Δρίτσα
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΕντερικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1895 09 09 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 09 10
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως495
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)