Ο/Η Θανών/ούσα: Γιάνναρης Δημήτριος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιάνναρης Δημήτριος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος31
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 08 20 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 08 21
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαύτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως466
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζώτζης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής