Ο/Η Θανών/ούσα: Εμμανουήλ Δέσποινα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ Δέσποινα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Κοτζή
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων χρ.
Ημ/νία Θανάτου1895 08 15 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 08 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως461
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕμμανουήλ Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΣύζυγος