Ο/Η Θανών/ούσα: Γλύκα Μαριγώ Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓλύκα Μαριγώ Γ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1895 08 15 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 08 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως460
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤορνάρης Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαθεκλοποιός
ΣυγγένειαΓαμπρός