Ο/Η Θανών/ούσα: Αρβανίτη Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρβανίτη Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντινιά Αθανασίου
Ηλικία Θανόντος08 μ
ΑσθένειαΜηνιγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 08 12 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 08 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως453
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Δημήτριος Νικ.
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξηλάτης
ΣυγγένειαΠατήρ