Ο/Η Θανών/ούσα: Καλιαροπούλου Παρασκευή Αρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλιαροπούλου Παρασκευή Αρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑριστείδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενία Γρηγοροπούλου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 07 29 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 07 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως437
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλιαρόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΘείος