Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιματίρη Φραγκώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιματίρη Φραγκώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Παπουτσά
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1895 07 23 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 07 23
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως430
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιματίρης Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ