Ο/Η Θανών/ούσα: Κωστάλα Αγγερού Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωστάλα Αγγερού Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 11 27 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 28
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως605
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚασιδάκης Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος