Ο/Η Θανών/ούσα: Σκλαβούνου Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκλαβούνου Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦανή Αλεξίου
Ηλικία Θανόντος02 έ 06 μ
ΑσθένειαΦυματιώδης πνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 07 13 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 07 14
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως421
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣκλαβούνος Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ