Ο/Η Θανών/ούσα: Βρυώνης Ιωάννης Σ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒρυώνης Ιωάννης Σ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑνθραξ
Ημ/νία Θανάτου1895 07 11 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 07 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως417
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουβάλας Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑεργος
ΣυγγένειαΓείτων