Ο/Η Θανών/ούσα: Πρέντα Ευανθία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρέντα Ευανθία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνέζα
Ηλικία Θανόντος14
ΑσθένειαΦυματίωσις;
Ημ/νία Θανάτου1876 11 26 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 27
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως604
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Γρηγόριος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
ΣυγγένειαΦίλος