Ο/Η Θανών/ούσα: Τούρτσας Αργύριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤούρτσας Αργύριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή Καβαλάρη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1895 07 06 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 07 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως411
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤούρτσας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ