Ο/Η Θανών/ούσα: Ανινος Ιωάννης Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνινος Ιωάννης Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚανελιώ Πατρίκου
Ηλικία Θανόντος21
ΑσθένειαΤυφοειδής πυρετός
Ημ/νία Θανάτου1895 07 05 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 07 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟπωροπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως406
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΦίλος