Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγέλου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγέλου Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑπόστολος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦραγκώ Δ. Κουκά
Ηλικία Θανόντος10 ημ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 25 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 25
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως396
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουκάς Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΘείος