Ο/Η Θανών/ούσα: Ανασοπούλου Ζωή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνασοπούλου Ζωή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Σιγάλα
Ηλικία Θανόντος04 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 23 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως392
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνασόπουλος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜουσικός
ΣυγγένειαΠατήρ