Ο/Η Θανών/ούσα: Νιώτης Ανδρέας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝιώτης Ανδρέας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος87
ΑσθένειαΕντερικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1895 06 21 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως386
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝιώτης Ηλίας Α.
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΥιος