Ο/Η Θανών/ούσα: Θεσσαλός Απόστολος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘεσσαλός Απόστολος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΦθίσις
Ημ/νία Θανάτου1876 11 23 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ / [Κυδωνίαι]
Επάγγελμα ΘανόντοςΤορναδόρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως591
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞηράκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος