Ο/Η Θανών/ούσα: Λαζαρίνος Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛαζαρίνος Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦραγκώ Αχλάδη
Ηλικία Θανόντος27
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 06 17 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως382
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαζαρίνος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ