Ο/Η Θανών/ούσα: Κορφιάτης Στυλιανός

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορφιάτης Στυλιανός
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Σιδερή
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 14 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως379
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚορφιάτης Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ