Ο/Η Θανών/ούσα: Σιλιβάνης Μάρκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιλιβάνης Μάρκος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκα Ξαγοράρη
Ηλικία Θανόντος10 ημ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 13 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως377
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσότρας Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΦίλος