Ο/Η Θανών/ούσα: Δαλμηράς Μάρκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔαλμηράς Μάρκος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαγώνα Παπαδεράκη
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 13 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 13
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως376
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔαλμηράς Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ