Ο/Η Θανών/ούσα: Τζάμης Σίμος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζάμης Σίμος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΔυσεντερία;
Ημ/νία Θανάτου1876 11 22 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 23
Πατρίδα ΘανόντοςΡούμελη
Επάγγελμα ΘανόντοςΤελωνοφύλαξ
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως590
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚυπαρισάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεσίτης
ΣυγγένειαΦίλος