Ο/Η Θανών/ούσα: Κοντολέων Θεόδωρος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοντολέων Θεόδωρος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒικτωρία Λ. Γεωργίου
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 05 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως353
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοντολέων Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος16
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΑδελφός