Ο/Η Θανών/ούσα: Λαουτάρης Δημήτριος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛαουτάρης Δημήτριος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒασιλική Καραπιπέρη
Ηλικία Θανόντος06 ημ
ΑσθένειαΑθρεψία εντέρων
Ημ/νία Θανάτου1895 06 03 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως349
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαουτάρης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕπιπλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ