Ο/Η Θανών/ούσα: Αράπη Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑράπη Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΠυαιμία
Ημ/νία Θανάτου1895 06 03 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 06 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως348
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαριώτης Ζαχαρίας
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)