Ο/Η Θανών/ούσα: Αγα Ελένη Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγα Ελένη Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠηνελόπη Γεωργίου
Ηλικία Θανόντος09 μ
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 05 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως337
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσίγκος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΓείτων