Ο/Η Θανών/ούσα: Λεβεντέλη Αικατερίνη Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεβεντέλη Αικατερίνη Παν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Ψυχίτσα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΕντερικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1895 05 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως334
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)